Home

În fiecare an, după desfăşurarea olimpiadei de matematică-faza judeţeană, în memoria marelui matematician Traian Lalescu, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universităţii de Vest Timisoara patronează Concursul Interjudeţean de Matematică “Traian Lalescu” cu participarea judeţelor din zona de vest a ţării.

Concursul reunește elevi și profesori din judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș dornici de performanţă matematică, nerăbdători de a-și testa măiestria în rezolvarea unor probleme pe cît de dificile pe atît de frumoase după cum reiese din lucrările lor.

La sfârşitul lunii martie 2017 onoarea organizării concursului îi revine judeţului Arad, care găzduiește cea de-a XXXI-a ediţie sub egida Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universităţii de Vest Timișoara în colaborare cu ISJ Arad dar și cu licee și scoli din Arad.

Alături de concurenţi sunt invitaţi să participe profesori ai Universităţii de Vest Timișoara, inspectori școlari de matematică din judeţele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, profesori evaluatori din fiecare judeţ participant precum și profesori însoţitori ale grupurilor de elevi.

La concurs participă cîte 5 elevi din fiecare nivel de la clasele V- XII, calificaţi la olimpiada judeţeană de matematică şi clasaţi pe primele 5 locuri, adică un număr de 5x8x4 = 160 elevi.

În vederea bunei desfăşurării a proiectului vor participa un număr de 60 de cadre didactice implicate în următoarele activităţi: organizare, însoţirea elevilor, elaborarea subiectelor şi evaluarea lucrărilor.